Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516439072\', \'SMMM 2011/1.DÖNEM MUHASEBECİLİK SORU VE CEVAPLARI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=5&func=view&id=586&Itemid=27\', \'23.22.240.119\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM 2011/1.DÖNEM MUHASEBECİLİK SORU VE CEVAPLARI
#586
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM 2011/1.DÖNEM MUHASEBECİLİK SORU VE CEVAPLARI 5 Yıl, 6 Ay önce Başarı: 0  
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU SORULARI

SORU 1: 3568 sayılı meslek yasamızdaki mesleğin konusuna giren işlerin hangilerini; Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlerin ve hangilerini Yeminli Mali Müşavirlerin yapamayacakları hakkında kısaca bilgi veriniz.

SORU 2: 3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan; Meslek mensubunca yapılmış sözleşmelerin hangi gerekçelerle tek taraflı olarak feshedilebileceği hakkında kısaca bilgi veriniz.

SORU 3: YMM.lerin tasdik edecekleri belgeler tasdik konuları tasdike ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte açıklanan Yeminli Mali Müşavirlerin İdare ve yargıdaki yetkileri nelerdir.kısaca yazınız.

SORU 4: 3568 sayılı meslek yasamız gereğince yapılan SMMM.lik ve YMM.lik sınav sonuçlarının yargı mercilerine intikalinde mahkemece tayin edilecek bilirkişi heyetinin oluşumu hakkında kısaca bilgi veriniz.

SORU 5: 3568 sayılı meslek yasamız gereği;
a. Birlik Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerde aranan vasıflar nelerdir.
b. Bu Kurul kaç üyeden oluşmaktadır ve görev süresi ne kadardır.
c.Bu kurulun görevi ve aldığı kararlar hakkında kısaca bilgi veriniz.


CEVAPLAR

CEVAP 1: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler; 3568 sayılı meslek yasamızdaki mesleğin konusuna giren Yeminli Mali müşavirlerin kanunun 12.maddesine göre çıkartılmış olan yönetmelik çerçevesinde yaptıkları tasdik işlemlerini yapamazlar.
Yeminli Mali Müşavirler de; 3568 sayılı yasamıza göre SMMM.lerin yaptıkları mesleğin konusuna giren işlerden olan muhasebe ile ilgili defter tutma işlemlerini yapamazlar muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına da ortak olamazlar.

CEVAP 2: : Meslek mensuplarınca yapılmış sözleşmeler;
• Ücretin ödenmemesi ve
• meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması hallerinde meslek
mensuplarınca tek taraflı olarak feshedilebilir.

CEVAP 3: YMM.lerin idare ve yargıdaki yetkileri;
• Vergi incelemelerinde
• Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda
• Vergi yargısında
mükellef veya vergi sorumlusu ile beraber hazır bulunabilirler ve açıklamalar yapabilirler.

CEVAP 4: 3568 sayılı meslek yasamız gereğince yapılan SMMM.lik ve YMM.lik sınav sonuçlarının yargı
mercilerine intikalinde mahkemece tayin edilecek bilirkişi heyeti; sınav komisyonun da görev almamış
olmaları kaydıyla;
• Biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı
• Biri alanında uzman meslek mensubu
• Biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden
oluşan üç kişilik bir heyettir.

CEVAP 5:
a. Birlik Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerin
• kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olmaları
• Serbest veya bir iş yerine bağlı olarak bu kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette
bulunmaları
• Birlik genel kurulu üyeleri olmaları gerekmektedir
b. Birlik Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşmaktadır. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden seçilebilirler.
c. Birlik Disiplin Kurulunun görevi;
• Oda Disiplin Kurullarının almış olduğu disiplin kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu
konularda gerekli kararları vermektir. İnceleme sonucu Birlik Disiplin Kurulunca verilen kararlar
kesindir.
• Birlik Disiplin Kurulunun vermiş olduğu itirazların reddi kararları ise Maliye Bakanlığının tasdiki ile
kesinleşmektedir.
• İlgililer bu kararlara karşı bildirim tarihinden itibaren idari yargıya başvurabilirler.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 25/06/2012 12:22 tarafından caner.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın