Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516438711\', \'Smmm Yeterlilik Finansal Muhasebe Ders Notları\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=5&func=view&id=547&Itemid=27\', \'23.22.240.119\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Smmm Yeterlilik Finansal Muhasebe Ders Notları
#547
guliz (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 196
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Smmm Yeterlilik Finansal Muhasebe Ders Notları 5 Yıl, 10 Ay önce Başarı: 0  
SORU : 1 : 01.12.2010 Tarihinde fiili kasa sayımında kasada 1.500.-TL mevcut olduğu görülmüştür.. Yevmiye kayıtlarında ise; 2.000-TL görülmektedir.

------01.12.2010-----------------
197..SAYIM VE TES.NOKSANLIĞI HS..500.-

100..KASA HESABI..500.-

Kasa Noksanlığının Tespit Kaydı.
-----------/-----------------------

SORU : 2 : 01.12.2010 Tarihinde meydana gelen durumun Ortak Paşaya elden yapılan işlemin kaydının iki kez yazıldığı anlaşılmıştır.

-----------01.12.2010-----------------
131..ORTAKLARDAN ALACAK HESABI..500.-
------01.Ortak Paşaaa

197..SAYIM VE TES.NOKSANLIĞI HESABI..500.-

Kasa Noksanlığının Nedeninin Bulunması.
---------------/------------------------

SORU : 3 : 31.12.2010 Tarihinde meydana gelen durumun nedeni tespit edilememiştir.

---------------01.12.2010------------------
689..DİĞ. OL.DIŞI GİDER VE ZARARL. HESABI..500.-
------01.K.K.E.G.

197..SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIĞI HESABI..500.-

Kasa Noksanlığının Tespit edilememesi Kaydı.
-------------------/--------------------------

SORU : 4 : 02.12.2010 Tarihinde yapılan fiili kasa sayımında kasada 2.000.-TL yevmiye hesap defteri kayıtlarında ise; 1.500.-TL gözükmektedir.

--------------02.12.2010----------------------
100..KASA HESABI..500.-

397..SAYIM VE TES.FAZLALAIKLARI HESABI..500.-

Kasa Fazlalığının Tespit Kaydı.
-----------------/-----------------------------

SORU : 5 : 02.12.2010 Tarihinde meydana gelen durumun nedeni alıcılardan yapılan tahsilatın kaydının defterlere geçirilmediği tespit edilmiştir.

-------------02.12.2010----------------------

397..SAYIM VE TES.FAZLALIKLARI HESABI..500.-

120..ALICILAR HESABI..500.0-


Kasa Fazlalığının Tespit Kaydı.
------------------/----------------------------

SORU : 6 : 02.12.2010 Tarihinde meydana gelen durumun nedeni tespit edilememiştir.

--------------02.12.2010----------------------

397..sayım ve tes.fazlalıkları hesabı..500.-

679..diğer ol.dışı gelir ve karlar hesabı..500.-

Kasa Fazlalığının Nedeninin Tespit Kaydı.
------------------/----------------------------

SORU : 7 : 03.12.2010 Tarihinde 1.000.-TL kasadan çalınmış ve durum karakol tespiti ile tutanaklara geçirilmiştir.

---------------03.12.2010--------------------

689..DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI..1.000.-
------01.K.K.E.G.

100..KASA HESABI..1.000.-

Çalınan Paranın Zarar Kaydı.
---------------------/-------------------------

SORU : 8 : 01.12.2010 Tarihinde meydana gelen durumun nedeninin personel Paşaya yapılan işlemin kayıtlara iki kez yazıldığı tespit edilmiştir.

---------------01.12.2010----------------------

135..PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI..500.-
------01.Paşaaa

197..SAYIM VE TES.NOKSANLIĞI HESABI..500.-

Kasa Noksanlığının Personel Paşaya yıkım Kaydı.
------------------/-----------------------------


SORU : 9 : 01.12.2010 Tarihinde meydana gelen durum nedeni ile personel Paşa dava edilmiş ve mahkeme kararı ile Paşadan tahsilatın yapılamayacağı bu nedenle alacağın değersiz olduğu kararı çıkmıştır.

---------------01.12.2010-----------------------
689..DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI..500.-
------01.K.K.E.G.

135..PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI..500.-

Tahsil İmkanı Kalmayan Alacağın Değersiz Hale Gelmesi Kaydı.
--------------------/-----------------------------

1. 100-KASA DÖVİZLİ İŞLEMLER :

SORU : 1 : İşletme 01.12.2010 tarihinde döviz kuru 1.30.-TLden 300 USD almıştır. 31.12.2010 tarihinde döviz kuru 1.45.-TLdir.

----------01.12.2010---------------

100..KASA HESABI..45.-

646..KAMBİYO KARLARI HESABI..45.-
------------------------------------

SORU : 2 : İşletme 02.12.2010 tarihinde döviz kuru 1.50.-TLden 200 USD almıştır. 31.12.2010 tarihinde döviz kuru 1.35.-TLdir.

--------02.12.2010-------------------
656..KAMBİYO ZARARLARI HESABI..40.-

100..KASA HESABI..40.-

------------/-------------------------

SORU : 3 : İşletme 02.12.2010 tarihinde 236 USD tutarında kdv %18 dahil nakit olarak satış yapmıştır. Aynı tarihte kur 1.40.-TLdir.

2.----------02.12.2010-----------------

100..KASA HESABI..330.-
-----02.Döxiz Kasası.

600..YURTİÇİ SATIŞLARI HESABI..280.-
391..HESAPLANAN KDV HESABI..50.-

---------------/------------------------

3. SORU : 4 : İşletme 03.12.2010 tarihinde nakit olarak KDV %18 dahil 118 USDlik mal alımıştır. Aynı tarihte döviz kuru 1.35-TLdir.

----------03.12.2010--------------

153..TİCARİ MALLAR HESABI..135.-
191..İND.JDV.HESABI..24.-

100..KASA HESABI..159.-
---------------/--------------------

4.
SORU : 5 : İşletme daha önce 1.40.-TL kur üzerinden aldığı 250.-USD dövizi X bankasında 1.25.-TL kur üzerinden TLye çevirmiştir.

-----------------/---------------------

5.100..KASA HESABI..312.-
------01..TL Kasası.
656..KAMBİYO ZARARLARI HESABI..38.-

100..KASA HESABI..350.-350.-
-----02..USD Kasası.
-----------------/--------------------

SORU : 6 : İşletme daha önce 1.40.-TL kur üzerinden aldığı 200 EURO dövizi X bankasında 1.50.-TL kur üzerinden TLye çevirmiştir.

------------/--------------------

100..KASA HESABI..300.-
------01.TL Kasası.

100..KASA HESABI..280.-
------02..Döviz Kasası.

646..KAMBİYO KARLARI..20.-
-----------------/---------------

1. 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI:

SORU : 1 : 01.01.2010 Tarihinde firma satıcılara olan 1.000.-TL borcu için aynı tutarda bir çek keşide düzenleyip teslim etmiştir.

-------01.12.2010-------------------

320..SATICILAR HESABI..1.000.-

103..VER.ÇEKL.VE ÖDEME EMİRL.HESABI..1.000.-

Satıcılara Borcumuza Mukabil Çek Keşidesi.
-------------/-------------------------

SORU : 2 : 02.12.2010 Tarihinde firmaya daha önce satıcılara keşide edilen 1.000.-TL tutarlı çekin ödendiğine dair bankadan dekont gelmiştir.

---------02.12.2010------------------

103..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..1.000.-

102..BANKALAR HESABI..1.000.-

Çek Ödeme Kaydı.
-------------/--------------------------


SORU : 3 : 03.12.2010 Tarihinde firma X firmasından 1.180.-TL ( KDV %18 dahil ) emtia almış; karşılığında bir adet aynı tutarlı bir çek keşide düzenleyip teslim etmiştir.


-----------03.12.2010------------------

153..TİCARİ MALLAR HESABI..1.000.-
191..İND.KDV.HESABI..180.-

103..VEWR.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..1.180.-

Çek Mukabili Emtia Alım Kaydı.
---------------/------------------------


2. SORU : 4 : 31.12.2010 Tarihinde firma portföyünde bulunan 5.000.-TLlik çekin vadeli çekler olduğunu tespit etmiştir.

----------31.12.2010-----------------

103..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..5.000.-

320.BORÇ SENETLERİ HESABI..5.000.-

Keşide Edilen Çekin Vadeli Çeklere Alınması Kaydı.
-----------------/----------------------

SORU : 5 : 31.12.2010 Tarihinde yapılan envanter işlemlerinde düzenleme keşide tarihleri ertesi yıla sarkan 40.000.-TL tutarında ileri vadeli çekler ile keşide tarihleri 20.12.2010 vadeleri 30.12.2010 tarihleri olan çeklerin karşılıklarının bankada olmasına rağmen bilanço tarihi itibari alacaklılar tarafından bankaya ibraz edilmemiş 10.000.-TL tutarında çek bulunduğu tespit edilmiştir.

----------31.12.2010-----------------

103..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..10.000.-

323..K.V.VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİR.HESABI..10.000.-

---------------/-----------------------


SORU : 6 : 06.12.2010 tarihinde işletme 200.-USDlik ticari borcu için aynı tutarlı 31.12.2010 vadeli bir çek keşide edip teslim etmiştir. Çek leşide gününde döviz kuru 1.30.-TL çek ödeme vadesinde ise; döviz kuru .1.55-TLdir.

--------06.12.2010------------------
320..SATICILAR HESABI..260.-

103.VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..260.-

Dövizli Çek Keşide Kaydı.
-------------/------------------------


3.-------31.12.2010---------------------

103..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..260.-
656..KAMBİYO ZARARLARI HESABI..50.-

102..BANKALAR HESABI..310.-

Çek Ödeme Kaydı.
----------------/------------------------


SORU : 7 : 07.12.2010 Tarihinde firma 118.000.-KDV %18 dahil İlk Madde ve Malzeme almış karşılığında aynı tutarda 2 yıl vadeli bir çek keşide düzenleyip teslim etmiştir.


-----------07.12.2010-----------------

150..İLK MADDE VE MLZ.GİD. HESABI..100.000.-
191..İND.KDV.HESABI..18.000.-

423..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..118.000-

2 Yıl Vadeli Çek Mukabili Emtia Alım Kaydı.
------------------/--------------------

SORU : 8: 08.12.2010 Tarihinde kumaş üretimi yapan firma 30.000.-TLye KDV%18 dahil kumaş kesim makinesi almış karşılığında aynı tutarda günlük bir çek keşide etmiştir.


--------08.12.2010.------------------

253..TES.MAK.VE CİH.HESABI..25.423.-
191..İND.KDV.HESABI..4.577.-

103..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..30.000.-

Günlük Çek Mükabili Makina Alım Kaydı.
---------------/-----------------------

4. SORU : 9 : 10.12.2010 Tarihinde firma nakit yetersizliğinden dolayı komşu firmadan 50.000.-TL borç almış karşılığında 2 yıl vadeli çek keşide edip teslim etmiştir.

----------10.12.2010-----------------

100..KASA HESABI..50.000.-

434..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..50.00.-

Alınan Borça Karşılık 2 Yıl Vadeli Çek Verilmesi.
-----------------/---------------------

SORU : 10: 31.12.2010 Tarihinde ödenmesine 2 ay kalan nominal bedeli 60.000.-TL olan ticari amaçla keşide edilen çekler için 10.000.-TL tutarında reeskont jesaplanmıştır.

-------------31.12.2010-------------------

323..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL. HESABI..10.000.-

647..REESKONT FAİZ GELİRİ HESABI..10.000.-

Vadeli Çeklerin Reeskont Kaydı.
---------------/---------------------------

SORU : 11 : 31.12.2010 Tarihinde ödenmesine 2 ay kalan nominal bedeli 20.000.-TL olan ticari anaca dayanmayan çekler için 4.000.-TL reeskont hesaplanmıştır.

--------------31.12.2010-------------------

334..VER.ÇEKL.VE ÖD.EMİRL.HESABI..4.000.-

647..REESKONT FAİZ GELİRİ HESABI..4.000.-

Vadeli Çeklerin Reeskont Kaydı.
------------------------/---------------------------

108-DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI :

SORU : 1 : 01.12.2010 Tarihinde X firması muhasebe servisinde kullanılmak üzere 1.000.-TL tutarında damga pulunu nakit olarak satın almıştır.

-----------01.12.2010-----------------

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..1.000.-

100..KASA HESABI..1.000.-

Nakit Damga Pulu Alımı.
-----------------/-----------------------

SORU : 2 : 02.12.2010 Tarihinde X firması almış olduğu damga pullarından 250.-TLlik kısmını kullanmıştır.

------------02.12.2010-----------------

770..GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI..250.-

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..250.-

Damga Pulu Kullanımı.
------------------/------------------------

SORU : 3 : 03.12.2010 Tarihinde X firması postahaneden gelen bir dekont ile müşterisi A.Yılmazın borcuna mukabil 500.-TL gönderdiğini öğrenmiştir.

------------03.12.2010------------------

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..500.-

120..ALICILAR HESABI..500.-

Gelen Posta Havalesi.
------------------/------------------------

SORU : 4 : 04.12.2010 Tarihinde X firmasının 1.000.-TLlik faiz kuponunun vadesinin dolduğu saptanmıştır.

------------04.12.2010------------------

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..1.000.-

642..FAİZ GELİRLERİ HESABI..1.000.-

Faiz Kuponu Gelir Tahakkuk Kaydı.
------------------/------------------------

SORU : 5 : 05.12.2010 Tarihinde Banka 04.12.2010 tarihinde X firmasının vadesi dolan kuponlarının bedelini %15 gelir vergisi kesintisini mahsup ettikten sonra kalan tutarı firmanın ticari mevduat hesabına aktarmıştır.

------------05.12.2010------------------

102..BANKALAR HESABI..850.-
193..PEŞ.ÖD.VERGİ VE FONLAR HESABI..150.-

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..1.000.-

Faiz Kupon Gelirinin Kaydı.
-------------------/-----------------------

SORU : 6 : 06.12.2010 Tarihinde X firmasının elinde bulunan hisse senetlerinin 2.000.-TL tutarındaki; temettü kuponlarının vadesi gelmiştir.

------------06.12.2010-----------------

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..2.000.-

640..İŞT.TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI..2.000.-

Vadesi Gelen Kuponların Tahsile Gönderilmesi.
-------------------/----------------------

SORU : 7 : 07.12.2010 Tarihinde X firmasının elinde bulunan ve vadesi gelen 2.000.-TL tutarındaki temettü kuponları tahsil edilerek firmanın bankada bulunan ticari mevduat hesabına yatırlmıştır.

------------06.12.2010----------------

102.. BANKALAR HESABI..2.000.-

108..DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI..2.000.-

Vadesi Gelen Temettü Kuponlarının Tahsil Kaydı.
---------------------/----------------------
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın