Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516439089\', \'ÖZEL SMMM 2010/1 MAZERET SINAVI-HUKUK\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=5&func=view&id=587&Itemid=27\', \'23.22.240.119\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: ÖZEL SMMM 2010/1 MAZERET SINAVI-HUKUK
#587
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
ÖZEL SMMM 2010/1 MAZERET SINAVI-HUKUK 5 Yıl, 6 Ay önce Başarı: 0  
Soru 1- Tacir olmanın sonuçlarını kısa başlıklar halinde yazınız.

Cevap 1-
a. Her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir.
b.Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.
c.İşletmesini ticaret siciline kaydettirmek zorundadır.
d.Tacirler Ticari defter tutmak zorundadır.
e.Tacirler arasında ihtar ve ihbar çekme şekle tabidir.
f. Ticaret karinesi
g. Ücret ve Faiz isteme hakkı vardır.
h. Tacirler karşı tarafa fatura ve teyit mektubu verirler
ı. Tacirler mahkemeden verilen cezanın yüksek olduğunu gerekce göstererek indirilmesini isteyemezler.
i. Tacirler ticari örf ve adet kurallarına uyarlar.

Soru 2-Anonim şirketlerde “Genel Kurul Kararları” için kimler ? hangi şartlarda ? İptal davası açabilirler?

Cevap 2- Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy kullananlar hakkunda da geçerlidir. Belli şartlar altında genel kurul kararlarının iptali istenebilir.
Anonim şirketlerde genel kurulun;
-Kanun hükümlerine
-Şirket anasözleşme hükümlerine
- İyiniyet kurallarına aykırı genel kurul kararları aleyhine üç ay içinde aşağıdaki kişiler iptal davası
açılabilir.
a.Genel kurul toplantısına katılan pay sahibi
-Karara itiraz etmiş ve tutanağa geçirmişse ;iptal davası açar
b.Toplantıya katılmayan pay sahipleri;
-Davet usulüne göre yapılmamışgündem gereği gibi ilan veya tebliğ edilmemişse
-Toplantıya yetkisi olmayan kimseler katılmışsa
-Toplantıya haksız olarak alınmamışlarsa.
c.Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri
-Eğer alınan kararın uygulanması Yönetim ve denetim kuruluna şahsi sorumluluk yüklüyorsa yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler iptal davası açabilir.

Soru 3- Kambiyo senetlerinden birisi olan …………… keşidecinin muhatap nezdinde provizyonunun olması şartı vardır.

Cevap 3- Çek’te

Soru 4- Kambiyo senetlerinden ………………nin geçerli olması için keşideci tarafından düzenlendikten sonra muhatabın “kabul edilmiştir” ibaresini yazıp “ imzalama” şartı vardır.

Cevap 4- Poliçe

Soru 5- İş akdinin feshinde Bildirim koşullarına uymayan taraf için feshin sonuçları nelerdir?

Cevap 5- Bildirim koşuluna uymayan tarafbildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Soru 6- Anonim şirket ve Limited şirket ortakları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre sigortalı sayılırlarmı?

Cevap 6- Anonim şirket ortakları (Yönetim Kuruluna seçilenler hariç) 5510 sayılı SSG SSK 4/1 b maddesine göre sigortalı sayılmazlar.
Yalnız Limited şirket ortakları(5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra ) kurucusu oldukları şirketi tescil tarihinden itibaren sigortalıdırlar.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın