Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1511568559\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-2009 B GRUBU SORU VE CEVAPLARI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=583&Itemid=27\', \'54.225.36.143\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-2009 B GRUBU SORU VE CEVAPLARI
#583
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-2009 B GRUBU SORU VE CEVAPLARI 5 Yıl, 5 Ay önce Başarı: 0  
SMMM STAJA BAŞLAMA-2009 B GRUBU SORULARI


SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununa göre Oda Genel Kurulunun teşekkülünü anlatınız.
SORU-2: Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre serbest
muhasebecilerin çalışma konularını belirtiniz.
SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe
bağlı sigortayı sadece tanımlayınız.
SORU-4: İş Kanununa göre iş sözleşmesini sadece tanımlayınız.
SORU-5: Gelir Vergisi Kanununa göre geliri tanımlayınız.
SORU-6: Katma Değer Vergisi Kanununa göre hizmeti anlatınız.
SORU-7: Vergi Usul Kanununa göre tahakkuku tanımlayınız.


SMMM STAJA BAŞLAMA-2009 B GRUBU CEVAPLARI

CEVAP -1: Oda Genel Kurulunun teşekkülü:
Genel Kurul Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının
katılmasıyla meydana gelir. (3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Madde: 18)

CEVAP -2: Serbest Muhasebecilerin Çalışma Konuları:
Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak bilanço kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır.
(Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 17)

CEVAP -3: İsteğe Bağlı Sigorta:
İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta
kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. (Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde : 50)

CEVAP -4: İş Sözleşmesinin Tanımı:
İş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi Kanunda aksi belirtilmedikçe
özel bir şekle tâbi değildir. (İŞ Kanunu Madde: 8)

CEVAP -5: Gelir:
Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır
(Gelir Vergisi Kanunu Madde: 1)

CEVAP -6: Hizmet:
1. Hizmet teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.
Bu işlemler; bir şeyi yapmak işlemek meydana getirmek imal etmek onarmak
temizlemek muhafaza etmek hazırlamak değerlendirmek kiralamak bir şeyi yapmamayı
taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.
2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların
her biri ayrı işlem olup hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.
(Katma Değer Vergisi Kanunu Madde: 4)

CEVAP -7: Tahakkuk:
Verginin tahakkuku tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya
gelmesidir. (Vergi Usul Kanunu Madde: 22)
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın